Колекция Алуминий 11 мостри
55.00 лв.
Блюда Петри без разделения 3 бр.
5.00 лв.
СПИРТЕН ТЕРМОМЕТЪР -10 до +110 °C
15.50 лв.
СПИРТЕН ТЕРМОМЕТЪР -10 до +50°C
15.50 лв.
Периодична система дългопериодна 9-12 клас 150 х 107 см
55.00 лв.
Периодична система класическа 9-12 клас 150 х 107 см
55.00 лв.
Периодична система дългопериодна 7-8 клас 150 х 107 см
55.00 лв.
Периодична система класическа 7-8 клас 150 х 107 см
55.00 лв.
Комплект 6 бр. епруветки с поставка
33.00 лв.
Комплект от 6 бр. бехерови чаши
21.00 лв.
Голям Комплект за Експерименти по Химия
550.00 лв.
Комплект за Експерименти по Химия
152.00 лв.
Комплект Молекули 2 (Органични съединения)
104.00 лв.
Комплект Молекули Органична Химия
1390.00 лв.
Комплект Молекули 1 (Алифатни съединения)
104.00 лв.