Оборудване по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

УЧМАГ ООД предлага своето партньорство на всички училища финансирани от модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ по националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Това включва цялостно оборудване на вашите кабинети с прибори, реактиви, уреди, пособия, стъклария, други консумативи за обезпечаване на експерименталната работа по учебните предмети човекът и природата в VI клас, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда в VIII клас.

Имаме възможност да предложим цели комплекти включващи всички нужни материали при изучаването на физични явления, вещества и техните свойства и структура и жизнени процеси на организмите. Тях може да разгледате ТУК.

Освен пълните комплекти, за успешната лабораторна работа, можем да предложим:

  • по биология и здравно образование в VIII клас: микроскопи, пинцети, ножици, скалпели, микроскопски препарати, покривни и предметни стъкла, химикали, стъклария и други
  • по физика и астрономия в VIII клас: набори по механика, секундомери, ролетки, силомери, теглилки, нишки, макари, лостове, стативи, манометри, барометри, вани,термометри, ареометри, епруветки, стъклени тръби, колби, мензури, гумени маркучи и много други
  • по химия и опазване на околната среда в VIII клас: стативи, ерленмайерови колби, бехерови чаши, мерителни цилиндъри и друга стъклария, защитни азбестови мрежи, спиртни лампи, филтърна хартия, индикатори и химикали (магнезий, калций, алуминий, цинк, цинков оксид, меден оксид, калциев оксид, калциев хидроксид, калиева основа, натриева основа, сяра, фосфор, сярна киселина и други)

При въпроси и необходимост от оферти, моля да се обадите на тел: 0894 694 480 или пишете на e-mail: info@uchmag.com и office@uchmag.com