Училища 5-12 клас

Голям Комплект за Експерименти по Химия
550.00 лв.
Комплект за Експерименти по Химия
152.00 лв.
Ученически комплект – Изследване на Микро Ниво
468.00 лв.
Ученически комплект – Електричество и магнетизъм
1058.00 лв.
Малък Комплект Биология
175.00 лв.
Малък Комплект Електричество
455.00 лв.
Комплект Основни Научни Закони
1103.00 лв.
Научен комплект Биология
1225.00 лв.
Микроскоп монокулярен 40x до 400x
222.00 лв.
Комплект Молекули 2 (Органични съединения)
104.00 лв.
Комплект Молекули – Органична Химия
932.00 лв.
Комплект Молекули 1 (Алифатни съединения)
104.00 лв.
Ученически комплект Механика Ниво 2
998.00 лв.
Ученически комплект – Растения, животни, местообитания
928.00 лв.
Ученически комплект – Какво чувстваш, какво виждаш, какво чуваш
1060.00 лв.