Химия

Голям Комплект за Експерименти по Химия
550.00 лв.
Комплект за Експерименти по Химия
152.00 лв.
Комплект Основни Научни Закони
1103.00 лв.
Комплект Молекули 2 (Органични съединения)
104.00 лв.
Комплект Молекули – Органична Химия
932.00 лв.
Комплект Молекули 1 (Алифатни съединения)
104.00 лв.
Комплект Топлина в Куфар
1172.00 лв.
Комплект Пречистване на Водата в Куфар
896.00 лв.
Малък Комплект Топлина
301.00 лв.
Малък Комплект Кислород и Вода
246.00 лв.
Комплект за наблюдение и опити – Вулкан
67.00 лв.
КАЛЦИЕВА ОСНОВА (КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД) 1 КГ
52.00 лв.
КАЛИЕВА ОСНОВА (КАЛИЕВ ХИДРОКСИД) 1 КГ
10.00 лв.
КАЛИЕВ ХЛОРИД 1 КГ
14.00 лв.
КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 1 КГ
22.00 лв.