Физика

Ученически комплект – Електричество и магнетизъм
1058.00 лв.
Малък Комплект Електричество
455.00 лв.
Комплект Основни Научни Закони
1103.00 лв.
Ученически комплект Механика Ниво 2
998.00 лв.
Ученически комплект – Растения, животни, местообитания
928.00 лв.
Ученически комплект – Какво чувстваш, какво виждаш, какво чуваш
1060.00 лв.
Ученически комплект – Сили и движения в природата и технологиите
917.00 лв.
Ученически комплект Топлина
1056.00 лв.
Комплект Топлина в Куфар
1172.00 лв.
Малък Комплект Магнетизъм и Електростатичност
231.00 лв.
Малък Комплект Оптика
340.00 лв.
Малък Комплект Топлина
301.00 лв.
Малък Комплект Звуци
158.00 лв.
Малък Комплект Механика
353.00 лв.
Комплект Електрически Вериги в Куфар
1166.00 лв.