Учителски пособия

ТАБЛО „100 НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛА В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК“
45.00 лв.
Таймер за контролни 2
82.00 лв.
Магнитни нотни знаци в кутия – червени и черни
163.00 лв.
Голям магнитен комплект Емоции
63.00 лв.
Магнитно разграфено табло – решетка със 100 квадрата 60 x 60 см
42.00 лв.
Магнитно тиксо на квадратчета
8.00 лв.
ИНДЕКС КАРТИ 140 БР
51.00 лв.
Комплект маркери за бяла дъска
8.20 лв.
Табло Съществително име – образуване
45.00 лв.
Табло Английската азбука
19.00 лв.
Настолно ламинирано табло „The English Alphabet“
4.80 лв.
Настолно ламинирано табло „English Irregular Verbs“
4.80 лв.
Карта Литературна България
57.00 лв.
Литературна Европа Карта
57.00 лв.
Бяло табло с немски ръкописни букви
87.00 лв.